Aktuality - Informace - komentáře

Aktuality - Informace - komentáře

Příspěvky v rubrice Aktuality - informace a komentáře nemusí vyjadřovat stanovisko základní organizace, ale pouze názor autora článku.

V pátek 28. dubna 2023 se v Rychvaldu konal pietní akt k připomenutí 78. výročí osvobození města a Československa od nacistické okupace.

Ve čtvrtek 20. října proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Rychvald. V úvodu zastupitelé složili předepsaný slib, stvrzený podpisem.

Tak nějak se dnes cítí senioři, obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Rychvaldě. Nejen že k DPS je stále komplikované spojení se světem, i když tam zajíždí senior taxi, ale v těchto dnech se jim ještě více zhoršily místní podmínky.

V pondělí 31. ledna 2022 se za účasti předsedy ZO KSČM Rychvald Tvardka Vladimíra, zastupitele za KSČM Ervína Plačka a občana Rychvaldu p. Buchty uskutečnilo jednání se zástupci vedení města Rychvald vedené starostou p. Starostkou a prvním místostarostou Ing. Staňkem a vedoucího Odboru investic a správy majetku Ing. Běhalem.

V pátek 30. dubna jsme si v Rychvaldě položením kytice k památníků připomněli 76. výročí osvobození Československa.
První máj slavili naši předkové poprvé v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. Zástupy, které téměř ve všech státech Evropy a v USA vyšly do ulic, vyžadovaly uzákonění základního odborářského postulátu – osmihodinové pracovní doby.

Ve středu 10. března proběhlo v kulturním domě již 14. zasedání Zastupitelstva města Rychvald. Přestože proběhlo zároveň poprvé i online, bude mít toto zasedání pachuť FRAŠKY.

Koncem prázdnin se zde v Rychvaldě roznesla znepokojující zpráva a to, že se zde bude rušit sběrný dvůr.

Vyjádřit vděk v den vítězství našim osvoboditelům, tedy 9. května a vzpomenout na ty, kteří před 75. léty položili své životy se v Komenského sadech v Ostravě symbolický pochod „Nesmrtelného pluku“.

V tomto roce se „oslavy“ osvobození konají pod vlivem koronaviru. I přesto si 75. výročí osvobození Československa připomínáme důstojně.

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme na Karvinsku uctili památku obětí ve 2. světové válce.

1. máj vždy byl a zůstává svátkem především levicových občanů, dnem, kdy levice jasně a silně vyjadřuje svůj názor. Není proto náhodou, že v současné České republice, je to právě KSČM, která organizuje prvomájová setkání, a vyjadřuje svou ochotu a připravenost spolupracovat se všemi, kdo považují ideu sociálně spravedlivé společnosti za základní pro budování státu.