Stanovy KSČM

This image for Image Layouts addon

Autor: Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Ke stažení zde

Stanovy KSČM schválené na IX. sjezdu KSČM v Praze dne 15. května 2016