Důležité dokumenty k minulosti

"Deklarace o socialismu"

Lidé vždy toužili vytvořit řád založený na svobodě a rovnosti. Svět se dnes rychle mění, budoucnost lidstva je však stále velmi nejistá.

Prohlášení VII. sjezdu KSČM k živnostníkům, malým a středním podnikatelům

Změny v hospodářském a společenském životě české společnosti, které proběhly po listopadu 1989, umožnily vznik malých a středních podnikatelů. Tato skupina zaujímá důležité místo v české ekonomice a na rozdíl od expanze zahraničního kapitálu do velkých

Ke spekulacím o údajné obhajobě stalinismu

KSČM ve věci svého postoje k stalinismu a dalším nedemokratických praktikám rozhodně trvá na usnesení stranických sjezdů od listopadu 1989, kterými jsme se se stalinismem a jinými nedemokratickými praktikami rozhodně rozešli.

Dokumenty potvrzující registraci KSČM

Dva dokumenty potvrzující registraci KSČM jako svébytné a samostatné politické strany v roce 1990.

Stanovisko k výročí 21. srpna 1968

Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k výročí 21. srpna 1968 ze srpna 1998.

Provolání k bývalým členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po období 1968 - 1969

Provolání k bývalým členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po období 1968-69

Prohlášení k občanům ČSSR

Delegáti mimořádného sjezdu KSČ, který proběhl ve dnech 20. – 21. 12. 1989 v Praze,schválili následující Prohlášení k občanům ČSSR.