Bezpečnost ve městě

Zprávy vypracovali ředitel Městské policie Bohumín a vedoucí obvodního oddělení PČR Bohumín, do jehož obvodu Rychvald patří. Nechci zabíhat do přílišných podrobností, zaměřím se pouze na některé části vyhodnocení.

Jedním z fenoménu přestupků je překračování povolené rychlosti. Aspoň tento problém dle facebookových diskusí je jeden z největších, které obyvatelé města pálí. „Jezdí jako blázen“, „jede jako šílenec“, toto jsou krátká hodnocení provozu, zejména na těch místních komunikacích. Vesměs jde o zóny s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h a zákazem vjezdu pro nákladní automobily s určenou výjimkou. Jak to je ale ve skutečnosti, může prokázat pouze měřící technika. Ať již pomocí kontrolních radarů, dnes i se záznamem, nebo kontrolou dodržování stanovené rychlostí policií. Ať již městskou nebo státní.

Požadovat měření rychlostí po PČR v těchto úsecích, kdy DI PČR má na den k dispozici velmi omezený počet hlídek, (zabezpečuje celý okres) je nereálné a obvodní oddělení tento druh dopravního dozoru vůbec neprovádějí.

Nezbývá než se spolehnout na Městskou Policii, která může měření rovněž provádět. Povolené úseky pro měření MP Bohumín jsou všechny hlavní tahy, tedy ulice Bohumínská, Orlovská, Michálkovická a všechny obytné zóny a zóny s omezenou rychlostí.

Co se týče dopravy, tak městská policie zde v uplynulém roce řešila 168 překročení rychlostí. Bohužel součástí této statistiky není počet prováděných měření ani místa, kde k překračování rychlostí docházelo. Jestli se měřilo pouze na hlavních tazích nebo také ve zmíněných zónách.

Z vlastní praxe mohu pouze potvrdit tu skutečnost, že největší výchovný efekt je postihnout řidiče ihned po spáchání přestupku. Úzká cesta má tu nevýhodu, že je problém najít dostatečné bezpečné místo pro likvidaci přestupku. Věřím, že MP má táto místa vytipována.

Co se týká statistiky Policie české republiky, obvodního oddělení Bohumín. Statistika zde nerozlišuje od sebe Bohumín a Rychvald. Data jsou tedy za obě policejně spravovaná území. Nejvíce se dle statistiky páchala majetková trestná činnost. Celkem bylo spácháno 230 skutků této trestné činnosti. Objasněnost činí pouhých 30,87 %. Na druhém místě jsou pak prosté krádeže. Za loňský rok bylo evidováno 142 případu této trestné činnosti s objasněností 38,73 %.

Jsou to přesně ty druhy trestné činnost, která občany nejvíce pálí a nejvíce se jich dotýká. A jak vyplývá z procenta objasněnosti, také se nejhůře vyšetřuje. Krade se totiž většinou beze svědků. Buďme proto více všímaví, a hlavně nebuďme lhostejní. Policie opravdu nemůže být všude.

Jak vyplývá z hodnocení obou policií, došlo oproti loňskému roku k mírnému nárustu trestné činnosti.

Co se týká bezpečnosti silničního provozu, tak na území obvodního oddělení PČR bylo zjištěno 62 účastníků silničního provozu vykonávající činnost pod vlivem alkoholu nebo nějaké psychotropní látky.

Statistika opět bohužel, neobsahuje rozbor dopravní nehodovosti. V souvislosti s tímto byl dán podnět, zdali by tato statistika nemohla být součástí hodnocení za rok 2020 a konkrétně za město Rychvald. Bylo by tak snadněji na základě statistických dat určit skutečná nebezpečná místa a také nejčastější příčiny dopravních nehod, popřípadě i následky těchto nehod.

Bezpečnostní situaci, zejména v oblasti dopravy se zabýval i kontrolní výbor. Ve své zprávě hodnotil problémovou situaci na ul. Mírová. Kdy na trase vedoucí od družiny ke kruhovému objezdu u Městského úřadu se nedodržuje omezená rychlost 20 km v rámci obytné zóny a také ve většině případů řidiči nedávají přednost zprava. Doporučil také častější kontroly ul. Mírové Městkou policií ve frekventovaných časech (ráno a odpoledne).

Já k té rychlosti musím dodat, že půjde víceméně o subjektivní dojem. Skutečný stav lze totiž zjistit pouze měřením. V této chvíli nejsou ani od samotné MP Bohumín relevantní data. Zá zvážení by stálo, zda zde také neumístit nějaký ten informační radar.

Je také asi fakt, že si spousta řidičů neuvědomuje, že obytná zóna umožnuje nejen pohyb chodců po silnici (mimo chodník), ale také hru dětí na této cestě. Tyto dvě kategorie chodci a řidiči mají vůči sobě stanovená nejen práva, ale také povinnosti. Žádná křižovatka platnost této dopravní značky neruší. „Konec zóny je označen opět stejnou dopravní značkou, ale přeškrtnutou.

Také si asi neuvědomují, že v místech vymezených značkou „Obytná zóna“, se smí stát jen na vyznačených parkovištích.
Mimo tato parkoviště může řidič pouze zastavit, a to na nezbytnou dobu potřebnou k naložení nebo vyložení nákladu, či k vystoupení nebo nastoupení osoby. Pak musí řidič s vozidlem odjet.

Což se zejména v těch kritických časech a místech neděje. Nelze to však ale jednoznačně svádět jen na nedostatek parkovacích míst. V obytné zóně jich je několik. Navíc v průběhu roku (pokud vše dobře dopadne) by se měly jen v okolí školky vybudovat další parkovací místa.

 D729420 Edit Edit

Druhým faktorem komplikujícím provoz na této komunikaci je, a nebojím se to tak nazvat, i lenost, pohodlnost. Přestože jsou na parkovištích místa, přesto řidiči aut neudělají někdy i těch několik desítek kroků navíc a stojí tam kde nemají.

Vedení města o těchto problémech ví, ví o něm i Městská a státní policie a teď doufám, že i řidiči, kteří do obytné zóny na ulici Mírová jezdí.

 

předseda ZO KSČM Rychvald

Tvardek Vladimír