Ohlédnutí za prosincovým jednáním zastupitelů našeho města.

Ve středu 4. prosince proběhlo v Rychvaldě v pořadí již deváté zasedání zastupitelstva města Rychvald.

Na pořadu jednání bylo 23 bodů. Většinou šlo o rutinní záležitosti jako například zprávy z finančního a kontrolního výboru, poskytnutí návratné půjčky v souvislosti s kotlíkovou dotaci, majetkové vypořádání pozemku pod místními komunikacemi apod.

Dále se zde jednalo rušení a schvalování nových obecně závazných vyhlášek dále jen OZV. Tyto se týkají místních poplatků ze psů, systému sběru a nakládání s odpady a místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Ve všech OZV se poplatky nemění a zůstávají ve stejné výši. Měnilo se jen názvosloví tak aby odpovídalo stávající legislativě.

Stěžejním bodem jednání bylo schvalování rozpočtu na rok 2020.
Navržený rozpočet:    

úhrn výdajů    155 630 000Kč.
úhrn příjmů     122 642 000Kč.  
financování        32 988 000Kč.

Jde o rozpočet deficitní.

Něco málo k přípravě rozpočtu. Zhruba před měsícem vedení města svolalo k tomuto materiálu pracovní schůzku zastupitelů. Bláhově jsem se domníval a nejen já, ale i ostatní zastupitelé, že zde přidáme své nápady a náměty.

Mé připomínky se týkaly například částky na opravu a údržbu bytového fondu. Příjmy v této oblasti činí 10 600 tis. Kč. Zpět do této kapitoly se vrací 4 916 tis. Kč. Zdá se Vám to normální?
Mně určitě ne. Vždyť pro běžnou údržbu se počítá s 2 070 tis. Kč. což představuje cca 20 % vybraného nájemného.

Nebytové prostory to je jiné kafé.
Příjmy 1 400 tis. Kč.
Výdaje 6 000 tis. Kč.

Zajímal jsem se také, kde je nějaké vyžití pro mládež. V rozpočtu pro ně není ani kačka. To jsou nám naše děti tak lhostejné? Všechny nebaví chodit do kroužků.

Rovněž i jiní zastupitelé měli své návrhy. Například přidat finance do kapitoly účelové dotace pro sportovní organizace. Co si pamatuju tak pro čtyři tělovýchovné jednoty je přiděleno 900 tis. Kč.

Jiný kolega poukázal na neúměrný nárust v kapitole „Údržba pozemků, příkopů, ořezy, úklid veřejného prostranství, kde je nárust o 1 100 tis. Kč. oproti letošnímu rozpočtu.
Asi se nám Rychvald rozrostl.

I přes tyto naše připomínky nám byl na zastupitelstvu předložen návrh rozpočtu bez zapracování jediné naší připomínky. To je ta známá věta: volte nás, jsme zde pro Vás. Tolik k rozpočtu.

Nečekaná debata vznikla při projednávání bodu č.13 programu, „Odkoupení pozemků parcelních čísel 272 a 273“ (nacházejících se na proti hasičárně) za nabízenou cenu 1 milion 200 tisíc korun. Tento pozemek má sloužit k výstavbě parkoviště pro ZUŠ.
K projednávanému materiálu byly doloženy znalecké posudky, které se značně lišily. Nebudu je všechny vypisovat jsou k nahlédnutí jak u mne, tak i na městě.
Jen hypoteticky, když jedete do divadla, nebo kina taky parkujete přímo před nimi, nebo jste nuceni popojet?

Proč nikoho z vedení města nezajímají problémy s parkováním u školky na sídlišti.
Pro zřízení parkoviště pro ZUŠ se v její blízkosti nabízí hned několik lokalit.
Nově navržené park u tzv. trojbloku, za kulturním domem. Proč musí být parkoviště pro ZUŠ právě na těchto parcelách.

Vždyť odkoupení těchto parcel nedoporučoval ani odbor správy majetku, právě z důvodu výše uvedených. Výstavbu parkoviště na těchto parcelách nedoporučil ani MěU Bohumín, ten zpracovává územní plán, který se bude muset změnit A jaký postoj zaujme správce sítí (SMaVAK)?

I přes tyto argumenty si naše vládní koalice prosadila svou. Se zajmem budu sledovat pokračování dalšího vývoje.   
                       
Vážení občané, závěrem si Vám dovoluju popřát pohodové Vánoce a vše dobré do Nového roku.


Ervín Plaček
zastupitel za KSČM

(pozn. O nákupu předraženého pozemku budeme dále informovat)

Média