Rychvald koupil zahradu, navíc za přemrštěnou cenu

Jedná se o pozemky p.č. 272 a 273, která je v současné době pouze zatravněná. Navíc u parcely číslo 273 jde o zahradu.

Pro pozemek na parcele číslo 272 nemá město, jak uvádí samo vedení města, v současné ani nejbližší době žádné konkrétní využití. Pouze konstatuje, že do budoucna se může k něčemu hodit. O jak dalekou budoucnost jde se nezmiňuje.

Pozemek městu nabídl pan Polák, s tím že pro něj nemá žádné využití a městu jej nabízí za jeden milion dvě stě tisíc korun. (1.200 000 Kč)

K tomu si dosavadní majitel nechal vypracovat svůj znalecký posudek znějící na milion dvě stě třicet tisíc korun, který městu předložil.

Nejsem znalec ani odborník v oblasti nemovitostí, ale první věc, která mne v předloženém posudku zaujala, byla hned v úvodu posudku. Znalec tvrdí, že kromě funkční příměstské autobusové dopravy je zde také vlaková zastávka a také silnice I. Třídy. Navíc byla nemovitost byla posuzována jako pozemek pro rezidentní výstavbu, což zahrada, jak je pozemek označen v katastru nemovitosti rozhodně není a parkoviště, které má na pozemku vzniknout, nelze určitě jako rezidentní výstavbu považovat.

Opoziční zastupitelé nákup nepodpořili pro nedostatečné odůvodnění nákupu pozemku i jeho cenu, která přesáhla znalecký posudek, jenž si nechalo město vypracovat.

ZNALECKÉ POSUDKY

Podle posudku zadaného městem byla cena pozemku podle cenového předpisu určená na 462 160 Kč. a cena nemovitostí v daném místě a čase po zaokrouhlení stanovená na 977 000 Kč.

Výsledná cena dle metodiky MFČR po zaokrouhlení od 505 000 do 594 000 .

Všechny tyto ceny jsou hluboko pod požadovanou částkou. Požadovaná cena svojí výši přesáhla nejméně o 223 tisíc korun.

Důvodem pro nákup tohoto pozemku má být výstavba záchytného parkoviště pro cca 70 vozidel, kde by měla být také rezervována parkovací místa pro ZUŠ v Rychvaldě. Kraj údajně přislíbil, že pokud se záměr vybudovat parkovací plochy bude realizovat, přispěje na 30 % vybudovaných parkovacích míst.

(Jak v současné době kraj plní sliby je vidět na zabezpečení 7/24 chodu ambulantních služeb ve zrušené Orlovské nemocnici)

Vybudování parkoviště je také podmínkou pro zřízení přechodu pro chodce z tohoto parkoviště přes ulici Orlovská, naproti hasičské zbrojnici, a hlavně vybudování zpomalovacího semaforu který bude umístěn na tomto přechodu pro chodce, zejména žáky ZUŠ. Důvodem pro umístění zpomalovacího semaforu je zabránění častému a nebezpečnému překračování rychlostí v inkriminovaném úseku. Tolik argumentace rady města.

Jak k tomuto konstatování rada města došla, není známo. V daném úseku platí omezení rychlosti na 40 km/h. Neexistuje žádná dopravní ani jiná studie, měření, která by tato slova potvrzovala. Ani policie ČR v tomto úseku neprovádí žádná měření. Tento úsek není o nic více nebezpečnější než jiné úseky na území města. Radary, které město má (a ty nově instalované již toto umí), hrdě měří rychlost projíždějících vozidel na rovinkách, kde to řidiče přeci jenom víc k rychlejší jízdě láká.

Co se týká bezpečností žáku ZUŠ, dosavadní praxe je taková, že pokud rodiče přivezou své dítě do hudební školy, zastaví bezprostředně u školy, dítě vystoupí a rovnou přejde do školy. Logičtější by bylo vybudování přechodu pro chodce v bezprostřední blízkosti školy.

Pochybuji, že rodiče přijedou s dítětem do školy, zaparkují na parkovišti a tam budou na potomka čekat až ve škole skončí.

Ano stala se tam nedávno dopravní nehoda. Každá nehoda je nepříjemná věc. Vím to z vlastní praxe, kdy jsem 20 let dělal dopravního policistu a vím tedy o čem mluvím. Nemám důvod něco zlehčovat. Viděl jsem i hodně zbytečně zmařených lidských životů. Říká se, že nehoda není náhoda. Vždy je to souhra nějakých náhod. Nikdy se dopravní nehodě nedá 100 % zabránit. Proto mohu konstatovat, že daný úsek není o nic nebezpečnější než jakékoliv jiné úseky. Proč neprošlo třeba vybudování zálivu u školy, není známo. A co se týká takových akcí jako jsou třeba koncerty ve škole. Také když třeba jdeme do divadla, nebo na jakoukoliv jinou akci, nečekáme že budeme parkovat přímo před divadlem.

Navíc město připravuje v centru města rozšířit parkoviště o dalších 77 parkovacích míst. Celkové náklady na tuto investici se odhadují ve výši 9. 678 049 Kč, bez DPH.

Vzdálenost mezi parkovacím místem v centru města a ZUŠ je cca 6 minut chůze. Z nově vzniklého místa pro parkování návštěvník ZUŠ ušetří 3 minuty. Navíc docházka z těchto parkovišť nevede přes žádnou frekventovanou silnici

Záchytné parkoviště pro městské akce. Jediná akce velkého rozsahu, která se ve městě koná jsou „Rybí slavnosti“, možná i letní pouť, ale ta v posledních letech upadá.

Přitom podobné místo v Rychvaldě již existuje a je v majetku města. Zpevněná plocha u husitského kostela. Dvakrát za rok ji sice obsadí kolotoče, ale po zbytek roku zeje víceméně prázdnotou.

Navržené řešení vybudovat parkovací místa pouze na pozemku pč. 6846/1 (ten je přímo naproti hasičské zbrojnice, patří městu a sousedí s nakupovanými parcelami) byl zamítnut.

Prý by neumožňoval instalaci zpomalovacího semaforu (nevidím důvod a proč zrovna zpomalovacího semaforu a nikoliv třeba „obyčejného“ semaforu. V Dětmarovicích také funguje zpomalovací semafor, je tam jen přechod a žádné parkoviště široko daleko) a 10 až 15 parkovacích míst, které tam mohly vzniknout, se vedení města zdálo že je to málo.

Navíc by tam vznikala nutnost přeložky či zatrubnění vodovodní přípojky. Aspoň takto zněla argumentace vedení města. Údajně tato varianta měla město vyjít dráž v poměru na jedno parkovací místo.
Není zatím známo, kolik vlastně budou činit celkové náklady na stavbu záchytného parkoviště. Místo vzhledem k tomu že je mírně ve svahu bude vyžadovat rovněž terénní úpravy. Minimálně co je jisté, že to celé mohlo být skoro o minimálně čtvrt milionu levnější.

Na opoziční zastupitelé bylo apelováno ať se na to všechno nedívají jen z pozice ceny pozemku, že je sice vyšší, ale že se na to mají dívat i z pozice bezpečností pro dětí. Jediný, kdo se směl chovat tržně, byl prodávající. Na něj apel, že jde přeci o bezpečnost dětí, a že cena, kterou požaduje je přemrštěná,  NEPLATIL.

Přitom stále platí, že pokud zástupci obce (zastupitelé, starosta) poruší smluvní nebo zákonnou povinnost opatrovat nebo spravovat obecní majetek a způsobí tím škodu nikoli malou (min. 25 000 Kč), může se jednat o trestný čin.

Celé to vše má ale ještě jeden háček. Současný územní plán města Rychvald nedovoluje na uvedených pozemcích stavbu parkoviště. Negativní stanovisko vydalo jak oddělení správy majetku města Rychvald, tak Odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín, které je zpracovatelem územního plánu města Rychvald.

RADĚ MĚSTA BYLY NAVRŽENY DVĚ VARIANTY MOŽNÉHO ŘEŠENÍ.

  1. Odmítnout nabídku pana Poláka, protože navržená cena panem Polákem převyšuje cenu dle znaleckého posudku, a to jak cenu zjištěnou podle cenového předpisu, tak i stanovenou cenu obvyklou, tržní.
  2. Nabídku pana Poláka akceptovat za splnění následujících podmínek:
    1. kupní cena nepřesáhne cenu obvyklou (tržní)
    2. návrh záchytného parkoviště bude v souladu s platným územním plánem
    3. k návrhu záchytného parkoviště bude vydáno kladné stanovisko správců inženýrských sítí.

Bohužel vedení města tvrdě tlačilo svou variantu koupit za předraženou cenu, zaštiťujíc se bezpečností dětí a variantu číslo 2 v podstatě ZAMÍTLA.

Zajímavý byl také názorový veletoč, který provedla komise výstavby a životního prostředí. Ta na svém prvním jednání v červnu loňského roku nákup pozemků za uvedenou cenu radě města nedoporučila. Při opakovaném jednání o měsíc později svůj názor (údajně po dodání informací panem starostou, který byl při jednání přítomen) přehodnotila a radě města doporučila pozemek k odkoupení.

Zastupitelstvo nakonec nákup pozemku schválilo, když pro bylo osm (vládnoucí koalice) z patnácti přítomných zastupitelů.

Po zastupitelstvu nastal pak ve věci nákupu rychlý spád. Ač se jednalo o měsíc s nejvíce volnými dny, ještě do konce roku byl tento nestandardní nákup zrealizován, podepsána smlouva a vyplácena částka prodejci, proveden zápis v katastru nemovitostí.
Město Rychvald je tak hrdým vlastníkem jedné z nejdráže koupené zahrady.

 

předseda ZO KSČM Rychvald

Tvardek Vladimír