Pohled mýma očima na jednání zastupitelů našeho města

Ve středu 5. června jsme se sešli na letošním druhém a v pořadí šestém zasedání Zastupitelstva města Rychvald. Na programu k projednání bylo připraveno více jak 20 bodů.

Hned po organizačním zabezpečení jednání jsme se dostali k bodu Uplatňování územního plánu města za období 09/2014 až 12/2018. Materiál předložil Mgr. Przeczek z MÚ Bohumín, který tuto agendu pro naše město zpracovává.

Služby města Rychvald

Jedním z důležitých bodů jednání bylo řešení situace ve Službách města Rychvald. Jednalo se o poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu SMR mimo základní kapitál ve výši 4,5 mil. Kč.

Podle důvodové zprávy, kterou předložilo vedení města jde o opatření Na základě proběhlého   auditu za účetní období r. 2018, kdy bylo zjištěno, že reálná kumulovaná hodnota ztrát minulých účetních období a r. 2018 je 3 034 000 Kč. Společnost se takto reálně dostala v položce vlastní kapitál do záporné hodnoty 785 000 Kč. Na základě informací jednatele Služeb města Rychvald spol. s r.o. je navíc společnost   dlouhodobě investičně podfinancována, což se odráží zejména v jejím technickém vybavení.

Při projednávání tohoto bodu vedení města poprvé připustilo možnost a potvrdilo podezření, že ve společnosti probíhaly pochybné transakce a machinace a účetní závěrka, kterou na zastupitelstvu měli zastupitelé k dispozici, byla úmyslně zkreslena právě těmi skutky a tím převodem majetku které se tam děly. Jednatel společnosti pan. Oprchalský rovněž oznámil, že v této věci bylo podáno trestní oznámení. Tento bod byl nakonec schválen.

Rozpočtové opatření číslo 5

Největší debatu také vyvolal bod Rozpočtové opatření č.5 pro letošní rok ve výši 24.5 mil Kč. Jednalo se o částky 20 mil Kč na modernizaci školní jídelny ve škole na sídliště a příplatku pro Služby města Rychvald ve výši 4,5 mil. Právě tato částka se stala problémem pro schválení tohoto rozpočtového opatření. Návrh opozice rozdělit toto rozpočtové opatření na dvě samostatná neprošel. Nakonec prošlo rozpočtové opatření v původním návrhu.

Závěrečný účet města

Naopak bez problému byl schválen Návrh závěrečného účtu města a účetní uzávěrky města za rok 2018. Zde se připojuji k ostatním zastupitelům poděkovat pracovníkům finančního odboru za dobrou práci.

Poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvald

Dlouze se rovněž diskutovalo o nových pravidlech a zásadách pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvald. Mezi zásadní změny patří Vymezení poskytování dotací pouze spolkům a organizacím se sídlem na území města Rychvald, případně jiným, ale pouze na činnost jejich základních či místních organizací se základnou v Rychvaldě. Finanční výbor na svém jednání tuto změnu nedoporučil. Argumentem bylo, že zde máme spolky, které pečuji o naše občany, spolky, které pečuji o naše seniory jako je třeba domov jistoty v Bohumíně. Tímto rozhodnutím budou tyto spolky automaticky vyloučeny. Protože vnímám tento problém stejně, tak pro takto upravené zásady jsem nehlasoval.

Bezúročné zápujčky z rozpočtu města

Naopak bez jakýchkoliv problému byl schváleny Zásady pro poskytování bezúročných zápůjček z rozpočtu města.

Zpracovávání komunálního odpadu po roce 2020

Bohatá debata byla vedena o schválení záměru vstupu města Rychvald do společnosti pro zpracování komunálního odpadu z důvodu budoucího zákazu skladování směsného komunálního odpadu. Záměr pak byl i s podporou mého hlasu podpořen.

Z mého pohledu jednání zastupitelů hodnotím jako korektní a přínosné. Jen tak dál.

Ervín Plaček
Zastupitel za KSČM

Média