Když dva dělají totéž, už to není totéž

Vážení, dovolte mi trochu nostalgie.

Tento článek vyšel v pravidelném občasníku Náš Rychvald v čísle 2 z roku 2016. Nebudu jej celý komentovat, vyberu jen několik pasáži, která jsou aktuální i v této době.

Posuďte, jak se liší dnešek od doby, kdy byli dnešní konšelé v opozici.

Nový jednatel, staré praktiky.

Vedení služeb Města Rychvald bylo ustaveno prakticky stejným, výše vytýkaným způsobem, pojištěným členem rady města ve funkci jednatele.

Vedení města do SMR hezky sype peníze. Městem štědře dotována trafika pod vedením ČSSD.

Na 9. zasedání zastupitelstva bylo schváleno navýšení základního kapitálu SMR o celých 300 tis. Kčs. To bylo pozdvižení. Bývalý pan místostarosta to pěkně schytal. Služby jsou s.r.o. si mají rozvoj hradit ze zisku.

Služby pod současným vedením se službám pro město věnují pouze okrajově. Teď je zajímají veřejné zakázky.

Ještě jednou k navýšení finančních prostředků. Dne 7.6.2019 zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí příplatku ve výši 4,5 mil. Kčs na částečné pokrytí dluhů a nákup tech. vybavení.

Tak se ptám, Už nejsou služby s.r.o.?

K tomu můžeme přepočíst investici města do sběrného dvora ve výši cca.2 mil Kčs. Sběrný dvůr je bonbonek na zlatém tácu službám města Rychvald.

Dále si připočtěte veřejné zakázky bez výběrového řízení. Ano. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek to radě umožňují, ale v bodě 3 uvedené směrnice je stanoven postup, jak to lze provést.

Není žádný převratný objev, že se na služby pohlíželo jako na služby, že pracovaly s nulovým ziskem na rozdíl od současného vedení, kdy je zajímá pouze zisk, ne už jak vypadá hřbitov, chodníky, komunikace.

Proč ještě dneska není uklízeno po deštích a větrných poryvech opadané listí a polámané větve, které ucpávají kanály.

Ještě se vrátím ke Smlouvě o poskytnutí příplatku. Jen co zastupitelstvo tuto smlouvu schválilo, začala se měnit Smlouva o výkonu funkce jednatele.

Jedná se o článek VII. Práva a povinnosti jednatele bod 7 týkající se vyplacení odměn jednateli, kdy se mění slůvko nenáleží za náleží.

A už jsme přišli o 180 tis Kčs ze smlouvy o příplatku. Hold, pro vyplácení odměny je každý způsob dobrý!

Plně souhlasím s posledním odst. Proč si tedy vedení města drží takové služby. Zanechme osočování dejme možnost odborníkům bez ohledu na pol. příslušnost.

Je vidět, že bývalí kritici se z ničeho nepoučili.

Ervin Plaček
zastupitel města za KSČM

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.