Vážení, dovolte mi trochu nostalgie.

Tento článek vyšel v pravidelném občasníku Náš Rychvald v čísle 2 z roku 2016. Nebudu jej celý komentovat, vyberu jen několik pasáži, která jsou aktuální i v této době.

Posuďte, jak se liší dnešek od doby, kdy byli dnešní konšelé v opozici.