My na konci světa aneb vedení města na nás kašle.

Jídelna, která byla s velkou slávou otevřena, tak dnes na jejich dveřích visí cedule, že se od 5. září 2022 zavírá. S touto jídelnou je zavřen i malý obchůdek, kam si senioři chodili nakupovat ty nejběžnější věci.

Stravu opět mají zabezpečenou tak, že se jim jako po vojensku strava vozí v jídlonosičích. Kultura stravování je tedy PRVOTŘÍDNÍ.

Zatím jsem ani já a ani nikdo z obyvatel domů, neslyšel, jak celou věc chce vedení města řešit. Máme již 14 dní od zavření jídelny a z radnice se nikdo doposud mezi seniory neráčil vydat a vysvětlit jim, co město v této věcí podnikne a podniká.

Další doposud nevyřešenou kapitolou je stav budovy, zejména balkónů, což je ta nejviditelnější část.

Již v roce 2020 jsme společně se zastupitelem za KSČM panem Plačkem se byli na domeček podívat a pro potřeby zastupitelů jsme pořídili fotografie.

Při schvalování rozpočtu pan Plaček dával návrh na úpravu rozpočtu s tím, aby byly vyčleněny nějaké finanční prostředky na opravu této budovy. Snahou vedení města bylo zachovat navržený rozpočet tak jak byl navržen, s tím, že případná oprava by se mohla finančně řešit rozpočtovým opatřením.

Na jednání zastupitelstva došlo ke kompromisnímu řešení s tím, že požadavky pan Plaček předá místostarostovi panu Staňkovi, kdy rada města se bude tímto podnětem zabývat.

A jak to celé nakonec dopadlo. Přesně podle úsloví, slibem nezarmoutíš.

 

Předseda ZO KSČM Rychvald

Tvardek Vladimír