Otazníky okolo fungování sběrného dvora.

Rada města na svém 73. zasedání dne 31. 8. 2020 rozhodla o vypovězení Smlouvy o správě a provozu sběrného dvora odpadů ze dne 30.11.2012, uzavřené se společností FCC Česká republika, s.r.o., a to z důvodu změny koncepce nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města Rychvald.

Zajímala mne tedy koncepce, jak bude Rychvald dále nakládat s komunálním odpadem. Protože vedení města na posledním zasedání Zastupitelstva nebylo schopno seznámit s touto koncepcí ani zastupitelé, využil jsem svého pravá písemně požádat o zaslání zmíněné koncepce.

Odpověď z radnice jsem na tuto otázku dostal v těchto dnech, a to až na druhý pokus. Potvrdilo se, že Rada Města doposud žádnou novou koncepci neschválila a že je v rozpracovaném stavu.

Stručně shrnuto. Město vypovědělo smlouvu na základě něčeho, co doposud neexistuje, nebo doposud existuje pouze teoreticky. Zvláštní přístup.

Zatím sběrný dvůr funguje tak jako doposud. Běží půl roční výpovědní lhůta. Nezbývá než situaci dále sledovat, s jakou koncepci vedení města přijde a zda to bude i výhodné i pro většinu obyvatel Rychvaldu. S opozicí zatím o tom moc nediskutují.

Vladimír Tvardek
předseda ZO KSČM Rychvald