Výroční členská schůze

Úkolem bylo nejen zhodnotit uplynulý rok, ale připravit se i na události příštího roku.

Věcná a podnětná diskuse byla i kolem návrhů nového krátkodobého a dlouhodobého programu KSČM, který bude projednáván a přijímán v dubnu 2020 na XI. sjezdu.

Rovněž nás čeká příprava na krajské volby. Z naší organizace šly na krajskou kandidátku dvě nominace.

Výroční členská schůze řešila jak organizační, tak i personální otázky. Došlo ke sloučení dvou rychvaldských základních organizací v jednu jedinou.

Do čela základní organizace byl zvolen Vladimír Tvardek, místopředsedou pak Lubomír Skýba. Výbor byl zvolený sedmičlenný.