První máj na Baníku, letos již po páté

Letos je tomu přesně pět let, co se oslavy prvního máje přenesly z náměstí do areálu Baníku Rychvald. Opět bylo pro děti a jejich rodiče připraveno prvomájové odpoledne na Baníku na kterém se organizačně podílí místní základní organizace KSČM a Tělovýchovná jednota Baník Rychvald.

Počasí v tomto týdnu nevypadalo vůbec růžově, ale ráno prvního května, jako když se mávne kouzelným proutkem, vysvitlo nad Rychvaldem sluníčko, které slibovalo pěkné počasí. V tento den nakonec dorazilo více jak 100 dětí doprovázené nejen svými rodiči, ale i babičkami a dědečky.

Kromě organizátorů akce krátce návštěvníky pozdravil i starosta a první místostarosta města, kteří sem rovněž v roli účastníku mezi nás zavítali.

Velký obdiv sklidila za své vystoupení kouzelnice Radana Vozňáková, která ve svém vystoupení získala srdce i přízeň dětí i dospělých.

Kromě toho zde bylo pro děti připraveno také spoustu atrakcí. Velký skákací hrad, trampolíny, střelba ze vzduchovky, jízda na konících a pro ty nejmenší také dovednostní soutěže.

Nechyběla ani ukázka techniky, vybavení, výzbroje a výstroje Policie České republiky a Městské policie Bohumín. Tedy těch, kteří se 365 dní v roce starají o naši bezpečnost v Rychvaldě.

Zájemci si tak například mohli vyzkoušet, nejen jak se obléká neprůstřelná vesta, ale také jak „pohodlně“ se v ní pohybuje.

RYCH D72 7423Místní skupina Českého červeného kříže z Rychvaldu, připravila pro děti ukázky první pomoci. Ty si tak zábavnou formou vyzkoušely, jak se například ošetřují krvácející rány či jiná zranění.

O zpestřením letošního ročníku se také postarali i rychvaldští veteráni, Ti divákům předvedli na obdiv své nablýskané krasavce.

Svou profesní připravenost ukázali také naši rychvaldští dobrovolní hasiči. Jejich brilantní výkon při ukázce hašení hořícího auta pak diváci náležitě ohodnotili potleskem.

Celkovou náladu svátečního odpoledne pak umocňovala kapela REAKTOR, která hrála nejen k poslechu, ale i k tanci.

Kromě medailí a diplomů udělované za umístění v dovednostních soutěžích navíc každé dítě obdrželo občerstvení a drobné dárečky, které jim věnovali sponzoři akce.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu prvomájového dětského dopoledne.

Děkujeme všem členům ZO KSČM Rychvald a TJ Baníku Rychvald, kteří se organizačně podíleli na zabezpečení akce. Děkujeme též sponzorům za drobné dary a příspěvky a v neposlední řadě i dary finanční.

Poděkování patří rovněž Policii české republiky a Městské policii z Bohumína nejen za ukázky techniky, ale rovněž i za dárečky, které dětem přivezli.

Poděkování patří také jednotlivcům a firmám jako je Rychvaldská pekárna, výroba uzenin MK Klemens, B+K Farma Rychvald, ČČK MS Rychvald, SDH Rychvald, OV KSČM Karviná, The Candy Plus Faktory, dále pak europoslankyni Kateřina Konečné, Lukáši Oprchalskému, Šárce Celnerové, Milan Starostkovi za město Rychvald, Nemeškurty Karlovi, autobazaru Uhlík a Luďce Svrčinové za přípravu dovednostních soutěží.

Samozřejmě že vše by se také nemohlo konat bez Vás návštěvníku. Děkujeme Vám za návštěvu a těšíme se opět na vás v příštím roce.