15. březen 1939 varuje

Německými vojsky za podpory Henleinovských pátých kolon. V tento den se dokonala zrada spojenců započatá v Mnichově roku 1938, kdy velmoci Velká Británie, Francie, Německo a Itálie donutily československou vládu přijmout postoupení území Sudet Německu. Výnosem nacistického vůdce Adolfa Hitlera byl ustanoven Protektorát Čechy a Morava. Formální hlavou útvaru, jenž byl součástí Třetí říše, zůstal sice prezident Emil Hácha, moc však třímal v rukou úřadující říšský protektor Konstantin von Neurath. Jednalo se o nejtemnější dobu českých dějin.

Co znamenala okupace pro naše národy, jsme sami, v té nejkrutější míře, poznali. Vznik Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná šestiletá okupace Československa, která si vyžádala 360 tisíc mrtvých občanů. Největší a nejkrvavější vojenský konflikt v lidských dějinách dospěl do dalšího dějství. Co museli čeští občané vytrpět po dobu okupace, nelze v celé své tragédii vypsat -  germanizace školství a kultury, uzavření vysokých škol, poprava studentů, heydrichiáda, stanné právo, popravy, koncentrační tábory, vypálení Lidic, Ležáků, Ploštiny. Náš národ má v paměti, nezapomene a víme, co byla například sekyrárna na Pankráci, Kobyliská střelnice, Malá pevnost Terezín a další místa lidských traumat, ponižování, brutalita, která sloužila k deportacím a popravám českých občanů. V tomto výčtu nemůže být zapomenuto ani skutečné vyhnání deseti tisíců českých občanů a jejich zoufalého útěku z celého obsazovaného pohraničí, uskutečněného na základě mnichovské zrady.

Tyto tragické události vždy varovaly a stále varují a jsou mementem i dnes, kdy opět čelíme selhávání mezinárodního společenství, nástupu fašismu a válečnického štvaní. S ním se dnes a denně setkáváme, nejen v Praze u památníku maršála Koněva. Dnes je tedy obnova fašistické hrozby a nebezpečí nové války velkého rozsahu skutečná a narůstá. KSČM chce, aby i 30. září 1938 a 15. březen 1939 se staly významnými dny a tím připomínaly své varovné memento novým generacím, jež hrůzy nacistické poruby a II. světové války nezažily, aby se nic takového v budoucnu neopakovalo.

KSČM rozhodně odmítá výroky o neplatnosti našich zákonů - tzv. Benešových dekretů, odmítá jejich vyřazení jako obsoletních z našeho právního řádu, o co se snaží pravice, ale i hnutí ANO a ČSSD. Nevidíme žádný důvod řešit otázky německého obyvatelstva odsunutého po II. světové válce na základě Postupimských dohod z Československé republiky. Nesouhlasíme s požadavky Sudetoněmeckých krajanských spolků vůči České republice. KSČM aktivně vystupuje a bude vždy vystupovat proti přípravám jakékoliv války, udělá vše pro zachování světového míru a zabránění opakování válečných hrůz.