Porada předsedů - 31.října 2016

Záznam z porady předsedů na OV KSČM Karviná - vystoupení 1. místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka

Karviná - informace z jednání 4 mimořádného zasedání ÚV KSČM


Karviná -   informace z jednání 4 mimořádného zasedání ÚV KSČM
Karviná - informace z jednání 4 mimořádného zasedání ÚV KSČM
Karviná - M. Halíková informace z jednání poslanecké sněmovny
Karviná - M. Halíková informace z jednání poslanecké sněmovny
Karviná - Předběžné zhodnocení výsledků voleb 2016
Karviná - Předběžné zhodnocení výsledků voleb 2016