Průvodem za doprovodu hudby a položením kytic u památníku obětem 2 světové války si v Rychvaldě ve čtvrtek 30 dubna připomenuli představitelé obce, zastupitelé, zástupci rychvaldských organizací a spolků a několik desítek obyvatel města 70. výročí osvobození a památku obětí 2 světové války.

V neděli 19. dubna se u pomníku sovětských letců Ivana Petroviče Kiotova a Nikolaje Alexandroviče Komleva u Velké Polomi sešli občané k uctění jejich památky. Tuto akci zde každoročně pořádá klub českého pohraničí a Vlastenecké sdružení antifašistů v Ostravě.

Zveřejněno v KSČM v kraji

V prvních květnových dnech si svět připomene 70. výročí ukončení II. světové války.
Ostravsko - opavská operace, která přinesla svobodu obyvatelům a městu Ostravě, se zapsala do historie druhé světové války jako jedna z největších vojenských akcí probíhajících na našem území.