Jedním z projednávaných bodů na 13. zasedání zastupitelstva města Rychvald bylo i projednávání bezpečnostní situace ve městě. V příspěvku se zaměřím na vybraný segment bezpečnosti a to dopravu.

Dopravní značení v Rychvaldě. Je s podivem, kolik kontrolních orgánů se po obci pohybuje a doposud si toho nikdo "nevšiml". Mám tím na mysli zejména policii české republiky a městskou polici. Tyto orgány mají kromě své dennodenní standardní činnosti, kdy třeba nasazují botičky, na starosti všímat si i tzv. "komunikačních závad".