Vážené soudružky a soudruzi,

cílem dnešního pléna je schválit jeden ze základních dokumentů úspěšné existence strany, tj. Výroční finanční zprávu za rok 2016. Možná, že se to někomu zdá úsměvné, ale ta je podstatná pro bezproblémové fungování strany v tzv. svobodné soutěži politických stran v naší zemi.

Předsedou ÚV KSČM zůstává Vojtěch Filip. Získal 203 hlasů, jeho protikandidát Josef Skála 150.

Rozhodnutí kyjevských orgánů o vyřazení Komunistické strany Ukrajiny z možnosti účastnit se komunálních voleb je krok, který Ukrajinu nejen vzdaluje Evropě, ale také maří naději alespoň na její asociaci k Evropské unii. Jde o zcela nedemokratické a nepřijatelné rozhodnutí založené na strachu ze skutečné demokratické strany, která měla šanci ve svobodné soutěži politických stran, a na nepřijatelné diskriminaci, jež je v rozporu s mezinárodními a evropskými úmluvami o politických právech a svobodách.

STANOVISKO KSČM: Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM, schválené na jeho 35. schůzi dne 12. 6., k jednorázovému příspěvku důchodcům.

Zveřejněno v Vyjádření a stanoviska

Osvobození Berlína sovětskými jednotkami v květnu 1945 znamenalo vítězství národů ve II. světové válce a porážku nacistického fašismu - nejnásilnější formy třídní nadvlády vytvořené kapitalismem a přímé příčiny války a smrti desítek milionů lidí.

Zveřejněno v Vyjádření a stanoviska