Areál u Kališoku bude letos vylepšený

Napsal(a)

provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Předpoklady pro vznik pracovního poměru:, , - dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků v platném znění, , Další požadavky pro vznik pracovního poměru: , , -min. střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebním oboru , -znalost právních předpisů, -odpovědnost, pečlivost, samostatnost, schopnost komunikace, , Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:, , -jméno, příjmení a titul , -datum a místo narození , -státní příslušnost , -místo trvalého pobytu , -číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, na území ČR, -datum a podpis , , K přihlášce připojí tyto doklady:, , -strukturovaný životopis včetně profesního životopisu se zaměřením na popis vykonávaných činností, -výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, (možno předběžně doložit čestné prohlášení), -ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, , Místo podání přihlášky: Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, , Způsob podání: písemnou přihlášku zájemce odevzdá osobně na podatelně , MěÚ v Rychvaldě nebo zašle na výše uvedenou adresu, poštou. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání přihlášky považováno převzetí přihlášky adresátem v místě pro podání přihlášek v uvedeném termínu., , Lhůta podání přihlášky: 15.6.2018 do 11:00 hod.. Pracoviště: Město rychvald, Orlovská, č.p. 678, 735 32 Rychvald. Informace: Jana Sarganková, +420 596 543 037.

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.